พายุหมุนเขตร้อนรัสตี้

World from space banner

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมาพายุหมุนเขตร้อนรัสตี้ได้มุ่งหน้าลงสู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะออสเตรเลีย ข้อมูลจากดาวเทียม Terra ด้วยระบบบันทึกภาพ MODIS ของ NASA บันทึกภาพสีธรรมชาติของวันเดียวกันนี้ ถึงแม้ว่าพายุรัสตี้จะไม่สามารถมองเห็นตาของพายุที่ชัดเจน แต่ลักษณะของพายุนั้นก็แสดงให้เห็นเกลียวที่รุนแรง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2013 ศูนย์ร่วมการเตือนภัยไต้ฝุ่น (JTWC) รายงานว่าพายุรัสตี้ มีที่ตั้งอยู่ที่ประมาณ 370 ไมล์ทะเล (685 กิโลเมตร) ตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง Learmonth รักษากำลังลมไว้มากที่สุดอยู่ที่ 60 นอต (110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) และมีกระแสลมกระโชกสูงสุดถึง 80 นอต (150 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) อีก 24 ชั่วโมงขึ้นไป ศูนย์ร่วมการเตือนภัยไต้ฝุ่นคาดการณ์ว่า มันจะรักษาความเร็วลมสูงสุดที่ 100 นอต (185 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) และมีกระแสลมกระโชกสูงสุดถึง 125 นอต (230 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) คาดว่าพายุรัสตี้ อาจจะก่อให้เกิดแผ่นดินถล่มทางทิศตะวันออกของ Port Hedland ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

download large image (9 MB, JPEG, 7200×9400)
download GeoTIFF file (76 MB, TIFF)

ที่มา : http://earthobservatory.nasa.gov