มลพิษทางอากาศในปักกิ่ง

World from space banner

ในช่วงกลางเดือนมกราคม ปี 2556 ที่ผ่านมา ผู้ที่อยู่อาศัยในกรุงปักกิ่งและอีกหลายมณฑลของประเทศจีน ได้รับคำเตือนให้อยู่อาศัยแต่ภายในบ้านเรือนเท่านั้น เนื่องจากต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีน ตามรายงานข่าวรัฐบาลจีนได้สั่งให้โรงงานลดระดับการปล่อยมลพิษ ในขณะที่โรงพยาบาลพบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจแล้ว ถึงร้อยละ 20 ถึง 30 ของผู้ป่วยทั้งหมด

ข้อมูลจากดาวเทียม Terra ระบบบันทึกภาพ MODIS บันทึกภาพวันที่ 14 มกราคม 2556

ข้อมูลจากดาวเทียม Terra ระบบบันทึกภาพ MODIS บันทึกภาพวันที่ 3 มกราคม 2556

ข้อมูลจากดาวเทียม Terra ระบบบันทึกภาพ The Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) ของ NASA ภาพสีธรรมชาติ บันทึกภาพเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 (ภาพบน) และ 3 มกราคม 2556 (ภาพล่าง) บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน ภาพด้านบนแสดงให้เห็นหมอกควัน, เมฆชั้นต่ำ และหมอกที่ปกคลุมอย่างกว้างขวางทั่วภูมิภาค บริเวณพื้นที่ที่สว่างมีแนวโน้มที่เป็นเมฆหรือหมอกจะมีสีเทาหรือสีเหลืองจางๆ จากมลพิษทางอากาศ ส่วนใหญ่พื้นที่อื่นจะไม่มีเมฆ แต่จะมีควันฝุ่นสีเทาและน้ำตาลปกคลุมพื้นที่เมืองที่อยู่ด้านล่าง ในพื้นที่ที่เราสามารถมองเห็นถึงพื้นล่างได้ และปรากฏเป็นสีขาวก็คือพื้นที่ที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะจากพายุหิมะในสัปดาห์ที่ผ่านมา (หิมะตกมากในเดือนมกราคม)

สถานีรับสัญญาณดาวเทียมรับภาพถ่ายจากดาวเทียมในเดือนมกราคม สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงปักกิ่งรายงานการวัดค่า PM2.5 ของอากาศว่าอยู่ที่ระดับ 291 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ถือว่าเป็นอันตรายเพราะมีขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ปอดของมนุษย์ ส่วนมากอนุภาคของฝุ่นละออง PM2.5 เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานชีวมวล (การเผาไม้และการเผาจากการเกษตร) โดยองค์การอนามัยโลกได้พิจารณาว่าค่า PM2.5 จะปลอดภัยเมื่อมีค่าต่ำกว่า 25

ในช่วงเวลาเดียวกับที่ดาวเทียมบันทึกภาพนั้น ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) ในกรุงปักกิ่งวัดค่าได้เท่ากับ 341 ซึ่งปกติตามเกณฑ์มาตรฐานดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าต่ำกว่า 50 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์คุณภาพที่ดี และดัชนีคุณภาพอากาศที่มีค่ามากกว่า 300 ก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อมนุษย์ทุกคน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทุกคนโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคปอด

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 เกิดวิกฤตการณ์ทางอากาศขั้นสูงสุด ซึ่งวัดค่า AQI ได้ที่ 775 ตามมาตรวัดสภาพอากาศของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำเมืองปักกิ่ง (ตามมาตรวัดของหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม) และขนาด PM2.5 อยู่ที่ 886 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

คู่รักที่กำลังสวมหน้ากากขณะเดืินอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางกรุงปักกิ่งในช่วงเวลาที่อากาศกำลังเป็นมลพิษ 13 ม.ค. 56
Source : http://edition.cnn.com
แสงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนหน้าต่างของอาคารในกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 56 ความหนาแน่นของหมอกและฝุ่นละออง รวมทั้งมลพิษต่างๆ ประชาชนจึงถูกเตือนไม่ให้ออกจากบ้าน
Photo by Wang Zhao/AFP/Getty Images

download large image (7 MB, JPEG, 5000×6400) บันทึกภาพ 14 ม.ค. 56
download GeoTIFF file (47 MB, TIFF) บันทึกภาพ 14 ม.ค. 56
download large image (8 MB, JPEG, 5000×6400) บันทึกภาพ 3 ม.ค. 56
download GeoTIFF file (51 MB, TIFF) บันทึกภาพ 3 ม.ค. 56
download Google Earth file (KMZ) บันทึกภาพ 3 – 14 ม.ค. 56

ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร : Terra – MODIS

ที่มา: http://earthobservatory.nasa.gov