หิมะปกคลุมเกือบทั้งเกาะอังกฤษ

 

World from space banner

หิมะตกหนักปกคลุมเกือบทั้งเกาะอังกฤษตั้งแต่ลอนดอนขึ้นไปทางเหนือจนถึงสกอต์แลนด์ ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมเทอร่า ระบบบันทึกภาพ MODIS ได้บันทึกภาพปรากฎการณ์ดังกล่าวไว้ในวันที่ 26 มกราคม 2556 ดังปรากฏตามภาพด้านบน ซึ่งมีเพียงพื้นที่ริมชายฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บางส่วนที่ไม่ถูกหิมปกคลุม (ในช่วงเวลาที่ดาวเทียมบันทึกภาพ) ด้วยข้อมูลจากเทียมทำให้เห็นเมฆจำนวนมากเช่นกันที่อยู่เหนือน่านฟ้าประเทศอังกฤษซึ่งมีวิธีสังเกตง่ายๆคือ พื้นที่สีขาวที่ปรากฏเงาสีดำด้านล่าง นั้นก็คือเมฆนั้นเอง

ที่มา : http://earthobservatory.nasa.gov
อัพเดทเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556