หลุมอุกกาบาต

World from space banner

ข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 บันทึกภาพวันที่ 29 มิถุนายน 2556
ข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 บันทึกภาพวันที่ 29 มิถุนายน 2556

 

อุกาบาตขนาดใหญ่จำนวน 2 ลูกได้พุ่งชนโลกเมื่อประมาณ 290 ล้านปีก่อน โดยได้ทิ้งร่องรอยหลักฐานเป็นหลุมอุกาบาตซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นทะเลสาปปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยมุมมองจากอวกาศ โดยนักบินอวกาศได้สังเกตและบันทึกภาพหลุมอุกกาบาตดังกล่าวมานานหลายทศวรรษแล้ว และล่าสุดดาวเทียม Landsat 8 ได้บันทึกภาพบริเวณหลุมอุกาบาตหรือทะเลสาป Clearwater Lakes (Lac à l‘Eau Claire) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมาดังภาพด้านบน

ย้อนเวลาไปในช่วงที่อุกาบาตพุ่งชนโลกซึ่งขณะนั้นจุดที่พุ่งชนอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร แต่เนื่องจากเป็นเวลานับล้านปีที่แผ่นเปลือกโลกค่อยๆเคลื่อนที่จนกระทั้งปัจจุบันจุดที่จุดที่ถูกพุ่งชนอยู่ทางตอนเหนือของรัฐควิเบก ประเทศแคนาดา (ละติจูด 56°08′ องศาเหนือ ลองจิจูด 74°18′ องศาตะวันออก) และเมื่อย้อนไปเมื่อ 20,000 ปีก่อนบริเวณแถบนี้ถูกปกคลุมด้วยแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ในฤดูหนาวและละลายไปในช่วงฤดูร้อนสลับกันแบบนี้เป็นประจำทุกปี จึงทำให้บริเวณหน้าดินแถบนี้ถูกัดเซาะจากธารน้ำแข็งเป็นโพรงลึกสลับกับทะเลสาปจำนวนมากที่เกิดจากการละลายตัวของธารน้ำแข็งในช่วงอบอุ่น

ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมด้านบนทำให้เห็นหลักฐานที่เกิดจากการกัดเซาะจากธารน้ำแข็งได้อย่างชัดเจน พื้นที่แถบนี้จึงมีปริมาณดินน้อยทำให้มีป่าไม้เบาบางสลับกับทุ่งหญ้า แต่การกัดเซาะนี้ก็ได้เปิดหน้าดินและเผยให้เห็นถึงชุดหินที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และทิ้งร่องรอยการเชื่อมต่อกันของทะเลสาปจำนวนมากที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็ง ความสลับซับซ้อนของทางน้ำที่ปรากฏในแถบนี้บ่งบอกถึงระบบโครงข่ายทางน้ำแบบดั่งเดิมก่อนที่พัฒนารวมตัวกันกลายเป็นแม่น้ำและไหลสู่ทางออกทะเล

ในขณะที่หลุมอุกาบาตส่วนมากมักจะทิ้งร่องรอยที่มีรูปร่างวงกลมอย่างชัดเจนหรือ Simple craters แต่สำหรับอุกาบาตขนาดใหญ่จะทิ้งร่องรอยที่ซับซ้อนกว่านั้นซึ่งเรียกว่า Complex craters เช่นเดียวกับที่ทะเลสาป Clearwater ตะวันออกและทะเลสาป Clearwater ตะวันตก ซึ่งจะสังเกตว่ามีเกาะกลางทะเลสาปเป็นรูปร่างวงกลมอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะเกิดในกรณีหลุมอุกาบาตขนาดใหญ่เท่านั้นเนื่องจากการรับน้ำหนักบริเวณขอบไม่ไหว จึงเกิดการถล่มของหินหรือดินบริเวณขอบหลุมลงมากองรวมกันและทับถมสูงขึ้นมาเป็นเกาะกลางทะเลสาปที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกับขอบหลุม ซึ่งทะเลสาป Clearwater ตะวันออกแม้จะไม่เห็นเกาะกลางทะเลสาปเนื่องมาจากระดับน้ำสูงกว่าแต่จากการสำรวจได้รับการยืนยันว่ามีลักษณะดังที่กล่าวมาจริง

ที่มา earthobservatory.nasa.gov