ไฟไหม้บริเวณเกาะสุมาตรา

World from space banner

Indonesia
ข้อมูลจากดาวเทียม Aqua ด้วยระบบบันทึกภาพ MODIS ของ NASA

เกิดหมอกควันจากไฟไหม้ครอบคลุมทั่วเกาะสุมาตรา ข้อมูลจากดาวเทียม Aqua ด้วยระบบบันทึกภาพ MODIS ของ NASA บันทึกภาพเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 แสดงจุดที่เกิดไฟไหม้เป็นจุดสีแดงบริเวณป่าพรุ พบหมอกควันอย่างหนาทึบ ซึ่งระบบบันทึกภาพ MODIS จากดาวเทียม Aqua สามารถติดตามการเกิดไฟไหม้ในอินโดนีเซีย จากภาพแสดงให้เห็นว่าระบบบันทึกภาพ MODIS สามารถตรวจพบจุดที่เกิดไฟไหม้ประมาณ 400 จุด

ตามรายงานข่าวท้องถิ่น เกิดไฟไหม้อย่างรุนแรงในเขตสงวนชีวมณฑล Giam Siak Kecil-Bukit Batu ซึ่งเป็นการเผาหน้าดินเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยเขตสงวนชีวมณฑล Giam Siak Kecil-Bukit Batu มีพื้นที่ป่าพรุเพียง 700,000  เฮกตาร์ ที่สามารถดำรงความหลากหลายทางชีวภาพบนเกาะสุมาตรา

การทำให้เกิดไฟไหม้เพื่อเผาหน้าดินเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย แต่ก็ยังคงปฏิบัติกันมาอย่างเป็นเรื่องธรรมดา สำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติ (National Disaster Mitigation Agency) กล่าวกับสำนักงานข่าว ANTARA ว่าร้อยละ 99 ของการเกิดไฟไหม้บนเกาะสุมาตราและกาลีมันตันเป็นเจตนาทำให้เกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะเกิดช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม เหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดในพ.ศ. 2557 เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ และอินโดนีเซียบังคับให้มีการประกาศออกคำสั่งสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะเนื่องจากมีคุณภาพอากาศต่ำ

ที่มา : earthobservatory.nasa.gov

แปลข่าวโดย : นางสาวปณิชา นพจิระเดช

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten + two =