ไฟป่ากระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่พม่าและไทย

World from space banner

ข้อมูลจากดาวเทียมอควา ระบบบันทึกภาพโมดีส บันทึกภาพวันที่ 22 มี.ค. 2556
เนื่องจากอิทธิพลจากลมมรสุมทำให้แถบภูมิภาคเอเชียใต้จะมีอากาศร้อนและฝนในช่วงกลางเดือนเมษายนถึงกันยายน อากาศหนาวและแห้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม จึงทำให้ช่วงนี้เกิดไฟป่าได้ง่ายกว่าปกติ ทั้งแบบตั้งใจเผาและไม่ได้ตั้งใจเผา สาเหตุหลักๆของการเผาก็เนื่องมาจากเพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรและอยู่อาศัยนั่นเอง

ข้อมูลจากดาวเทียมอควา ระบบบันทึกภาพโมดีส ซึ่งบันทึกภาพเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 แสดงให้เห็นถึงควันไฟที่เกิดจากไฟป่าที่กำลังลุกไหม้เป็นพื้นที่กว้างทั้งในเขตประเทศพม่าและประเทศไทย ด้วยความสามารถของดาวเทียมอควา ระบบบันทึกภาพโมดีสที่สามารถตรวจจับคลื่นพลังงานความร้อนพื้นโลกได้จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุตำแหน่งที่เกิดไฟป่าได้อย่างแม่นยำ

ไฟป่าที่เราเห็นในข้อมูลจากดาวเทียมนั้น เกิดจากการปลูกฝังจากรุ่นต่อรุ่นที่ผ่านมา เกี่ยวกับการใช้ไฟเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเกษตรและการเผาเศษใบไม้และขยะในแถบชนบท ส่วนในพื้นที่ป่าไม้ไฟป่าอาจเกิดจากการเผาเพื่อปลูกพืชเลื่อนลอย

ไฟป่าสำหรับภูมิภาคนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่ดินที่มีมานานนับร้อยนับพันปี ซึ่งในอดีตอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาที่สำคัญ แต่ปัจจุบันไฟป่าที่เกิดขึ้นจากสาเหตุที่กล่าวมานั้นกลายเป็นสาเหตุหลักที่ทำลายคุณภาพอากาศและสุขภาพของมนุษย์ นอกจากนี้ยังทำลายความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อีกด้วย

download large image (545 KB, JPEG, 1920×1920)

ที่มา http://earthobservatory.nasa.gov