ติดตามการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนก H7N9 บน Google Earth

World from space banner

BF-001

ตามที่มีข่าวการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในประเทศจีนตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมา ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อแล้วประมาณ 104 คนซึ่งส่วนใหญ่ล้วนอาศัยอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้และเมืองรอบๆทางตอนกลางของประเทศจีน แต่ก็มีบางรายที่ตรวจพบที่เมืองปักกิ่งทางตอนเหนือของประเทศ เมืองเหอหนานทางตอนกลางของประเทศ ไม่มีใครรู้ว่าเชื้อนี้จะแพร่กระจายไปทิศทางใดและเมื่อไร

ด้วยประสิทธิภาพของแผนที่จะสามารถช่วยตอบคำถามข้างต้นได้ โดยแผนที่แสดงตำแหน่งแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดนกในปัจจุบัน (ภาพบน) ขนาดของวงกลมสีแดงแสดงถึงจำนวนรวมของผู้ได้รับเชื้อไวรัสและเมื่อนำเมาส์ไปคลิกที่จุด จำนวนผู้ติดเชื่อก็จะแสดงออกมา (ดาวน์โหลด KML ได้ทีนี่) และแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (ภาพล่าง) โดยพื้นที่สีเหลืองคือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ พื้นที่โทนสีเข้มคือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และจุดสีน้ำเงินคือพื้นที่ที่ตรวจพบมีคนติดเชื้อไวรัส H7N9 (ดาวน์โหลด KML แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยได้ที่นี่) ซึ่งแผนที่ทั้งสองพัฒนาโดย Declan Butler นักเขียนจากนิตยาสาร Nature magazine จะช่วยสามารถตอบคำถามข้างต้นได้อย่างกระจ่างแจ้งขึ้น
ที่มา : google earth blog / nature.com / WHO / Xinhua News