เกาหลีในยามค่ำคืน

World from space banner

ISS038-E-038300

ภาพถ่ายจากสถานีอวกาศนานาชาติ บันทึกภาพวันที่ 30 มกราคม 2557

ดูภาพขยาย

ขณะที่บินผ่านน่านฟ้าของทวีปเอเชียตะวันออกนั้น สถานีอวกาศนานาชาติหรือ International Space Station (ISS) ได้บันทึกภาพในยามค่ำคืนนี้ไว้เหนือบริเวณคามสมุทรเกาหลี ซึ่งแต่งต่างกับภาพที่บันทึกในช่วงกลางวันอย่างเห็นได้ชัด สิ่งที่ภาพนี้ได้บอกกับเราไม่เพียงแต่ความสวยงามจากแสงสว่างของแต่ละเมืองยามค่ำคืน แต่ขนาดหรือพื้นที่ครอบคลุมของแสงสว่างนั้นๆสามารถบ่งบอกถึงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของเมืองนั้นๆ

ด้วยมุมมองของภาพที่เรากำลังหันหน้าไปทางเหนือนั้น แสงที่สว่างไสวที่สุดด้านขวาของภาพก็คือ โซล (Seoul) เมืองหลวงแห่งประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 25.6 ล้านคน นับว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรเกาหลีใต้ทั้งหมด และถัดมาคือเมืองกุนซาน (Gunsan) ที่มีแสงสว่างถัดลงมา มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 280,000 คน

ขณะเดียวกันประเทศเกาหลีใต้มืดจนแทบจะมืดสนิทเมื่อเทียบกับประเทศรอบๆ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีน ราวกับท้องทะเลที่เชื่อมระหว่างทะเลญี่ปุ่น (Sea of Japan) เข้ากับทะเลเหลือ (Yellow Sea) แต่ ณ จุดหนึ่งที่ยังคงมีความสว่างท่ามกลางความมือในประเทศเกาหลีเหนือ หรือเสมือนเกาะท่ามกลางทะเลในยามค่ำคืน นั่นก็คือ เมืองเปียงยาง (Pyongyang) เมืองหลวงของประเทศเกาหลีเหนือ ที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3.26 ล้านคน (ข้อมูลเมื่อปี 2008)

สิ่งที่ภาพนี้ได้บอกกับเราได้อย่างชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือ แนวชายฝั่ง อาทิเช่น แนวชายฝั่งของประเทศเกาหลีใต้ ณ จุดที่ความสว่างตัดกับความมืดของท้องทะเลอย่างชัดเจน แตกต่างกับทางประเทศเกาหลีเหนือที่การแยกแยะระหว่างผืนแผ่นดินและท้องทะเลในยามค่ำคืนบนภาพนี้ เป็นเรื่องที่ยากจริงๆ

ที่มา : earthobservatory.nasa.gov
แปลโดย : จักรพงษ์ ทะวะละ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × two =