ดาวเทียมแลนด์แซท 8 ได้ส่งข้อมูลภาพแรกกลับมาแล้ว

World from space banner

ข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซท 8 ภาพสีผสมจริง บันทึกภาพวันที่ 18 มี.ค. 2556 
download large image (936 KB, JPEG, 1920×1080)
download large image (12 MB, JPEG, 7481×7411)

ข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซท 8 ภาพสีผสมเท็จ บันทึกภาพวันที่ 18 มี.ค. 2556 
download large image (836 KB, JPEG, 1920×1080)
download large image (14 MB, JPEG, 7481×7411)
download Google Earth file (KML)

เมื่อวันที่18 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมาดาวเทียม Landsat 8 ดาวเทียมดวงใหม่ล่าสุดในโครงการ Landsat Data Continuity Mission (LDCM) ได้ส่งข้อมูลภาพชุดแรกตั้งแต่ได้ถูกปล่อยขึ้นสู่วงโคจร ซึ่งเป็นภาพที่ถ่ายด้วยเซนเซอร์ Operational Land Imager (OLI) and the Thermal Infrared Sensor (TIRS) บริเวณป้อมปราการคอลินส์ รัฐโคโลราโด ประเทศอเมริกา 

ข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซท 8 มีรายละเอียดภาพ 15 เมตร ซึ่งข้อมูลจากดาวเทียมภาพบนเป็นภาพสีผสมจริง ในขณะที่ภาพด้านล่างเป็นภาพสีผสมเท็จ แบนด์ R:G:B  7:5:3

ด้วยเทคนิคการผสมสีจริง ทำให้ได้ข้อมูลภาพที่เสมือนที่ตาเรามองเห็นจริงตามข้อมูลภาพด้านบน เมืองปรากฏเป็นสีเทาล้อมรอบด้วยเส้นโค้งนั้นก็คือถนน เมฆที่ปรากฏเป็นสีขาวบริเวณกลางภาพทำให้เกิดเงาที่รูปร่างเหมือนกันบนพื้นผิวโลก ส่วนพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ก็จะปรากฎเป็นสีเขียวเข้มแกมดำอย่างชัดเจน

ส่วนภาพล่างผสมด้วยเทคนิคภาพสีผสมเท็จทำให้ได้ภาพที่ไม่เหมือนกับที่ตาเรามองเห็นซะทีเดียว พืชพรรณบริเวณบนภูเขาปรากฏเป็นสีเขียวอย่างชัดเจน บริเวณเมืองปรากฏเป็นสีม่วง  หิมะปรากฏเป็นสีฟ้าอ่อน ส่วนพื้นที่ว่างเปล่าเปิดโล่งก็ปรากฏเป็นสีโทนชมพู พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้จะปรากฏเป็นสีแดงซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทำให้เราคำนวณพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายได้อย่างง่ายดาย

ดาวเทียมแลนด์แซท 8 ได้ถูกส่งขึ้นสูงวงโคจรเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าชุดดาวเทียมที่ผ่านมาทำให้สามารถเก็บข้อมูลภาพได้มากขึ้นในแต่ละวันและเสถียรมากขึ้น ดาวเทียมแลนด์แซท 8 มาพร้อมกับสองช่วงคลื่นใหม่ที่สามารถตรวจจับเมฆและน่านน้ำใกล้ฝั่งได้ดีขึ้น

โครงการปฏิบัติการสำรวจโลกด้วยแลนด์แซทได้วางแผนการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและการควบคุมตัวดาวเทียมไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2556 หลังจากนั้นก็จะส่งมอบให้กับ U.S. Geological Survey พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น Landsat 8 อย่างเป็นทางการต่อไป

ที่มา : http://earthobservatory.nasa.gov