ทะเลสาป Nansi สาธารณรัฐประชาชนจีน เส้นทางลำเลียงน้ำจากใต้สู่เหนือ

World from space banner

ทะเลสาป Nansi สาธารณรัฐประชาชนจีน เส้นทางลำเลียงน้ำจากใต้สู่เหนือ

nansihulake_oli_2014080
ข้อมูลจากดาวเทียม Landsat-8 บันทึกภาพวันที่ 21 มีนาคม 2557
ดูภาพขนาดใหญ่ 

มีรายงานว่าบนโลกของเรามีทะเลสาปอยู่มากกว่า 117 ล้านแห่ง ซึ่งทะเลสาปขนาดใหญ่นั้นอยู่ในทวีปอาร์ติกบริเวณขั้วโลกเหนือหรือทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยูเรเซีย มหาทวีปที่รวมเอาทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียเข้าด้วยกัน ซึ่งทะเลสาปแถบนี้ส่วนมากห่างไกลจากกิจกรรมของมนุษย์

ทะเลสาป Nansi ที่เมืองชานตง ประเทศจีน แห่งนี้มีเรื่องราวที่แตกต่างออกไป ด้วยจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองชานตงมีมากประมาณ 96 ล้านคน ทุกตารางนิ้วรอบทะเลสาป Nansi แห่งนี้จึงปรากฏร่องรอยการทำเกษตกรรมและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อหล่อเลี้ยงชีพ ดังปรากฏบนข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 ภาพสีผสมจริง บันทึกด้วยระบบบันทึกภาพ Operational Land Imager (OLI) ด้านบน

มีการศึกษาพบว่าประมาณ 34 เปอร์เซนต์ของพื้นผิวของทะเลสาปได้ถูกใช้เป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ 19 เปอร์เซนต์เป็นพื้นที่เกษตร โดยพื้นที่ภายนอกทะเลสาปได้ถูกใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่เกษตรขณะที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวนมากรูปทรงสี่เหลี่ยมหามองจากภาพถ่ายจากดาวเทียม เรียงรายในทะเลสาปจากขอบไปจนถึงกลางทะเลสาป ผู้คนส่วนมากมักใช้เรือขนาดเล็กเป็นพาหนะในทะเลสาปแห่งนี้ผ่านลำน้ำสาขาต่างๆล่องเข้าสู่ทะเลสาป

ทะเลสาป Nansi เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขนส่งน้ำจากใต้ขึ้นเหนือของประเทศจีน เงินจำนวนมหาศาลหลายล้านดอลล่าได้ถูกใช้เพื่อที่จะถ่ายเทน้ำจากแม่น้ำแยงซีเกียงผ่านคลองและแห่งน้ำต่างๆไปสู่พื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำฮวงโหทางตอนเหนือของประเทศจีน ทะเลสาป Nansi ได้ช่วยถ่ายเทน้ำและยังรักษาน้ำบางส่วนตามแผนกักเก็บน้ำตามเส้นทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556

19

Sketch Map of The Scheme of Eastern Route Project (ERP).

ที่มาของภาพ : http://www.nsbd.gov.cn/

ที่มา http://earthobservatory.nasa.gov/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + nine =