เมือง Prince Albert ประเทศแอฟริกาใต้

World from space banner

ISS038-E-039032

ภาพถ่ายจากสถานีอวกาศนานาชาติ บันทึกภาพเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557

ดูภาพขยายใหญ

ภาพดังกล่าวถ่ายโดยนักบินอวกาศจากสถานีอวกาศนานาชาติซึ่งใช้กล้องดิจิตอลถ่ายด้วยเลนส์ 800 มิลลิเมตร ในภาพปรากฏเป็นลักษณะของเมืองเล็กๆแห่งหนึ่ง ซึ่งชื่อว่า Prince Albert ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 7,000 คน เมืองนี้ตั้งอยู่ไกลออกไปประมาณ 355 กิโลเมตร (220 ไมล์) ทางทิศตะวันออกของเมืองเคปทาวน์ ซึ่งภูเขาแถบนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม Great Swartberg

เมือง Prince Albert ตั้งชื่อตามสามีของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย บริเวณเชิงเขาปรากฏเป็นกลุ่มของอาคารสีขาว (ทางซ้ายของภาพ) และยังมีกลุ่มอาคารบ้านเรือนขนาดใหญ่ด้านหน้าภูเขาสูงชันและที่อยู่อาศัยขนาดเล็กที่อยู่ห่างออกไป

แม้ว่าเมือง Prince Albert จะมีขนาดเล็กและสภาพภูมิอากาศจะแห้ง แต่จะมีน้ำใช้จากอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก(ภาพด้านซ้าย) ทำให้เมืองนี้รู้จักกันดีในฐานะที่สามารถเพาะปลูกได้ท่ามกลางทะเลทราย มีการปลูกสวนมะกอกและพืชอื่นๆ และเลี้ยงแกะและนกกระจอกเทศ กันบนเขา

เมืองเล็กๆ แห่งนี้มีอายุประมาณ 250 ปี แต่ก็ยังคงความสวยงามของอาคาร ซึ่งปันจุบันที่มากกว่าสิบอาคารที่จดทะเบียนเป็นอาคารประวัติศาสตร์ในรูปแบบดัตช์วิคตอเรีย

จนทำให้เมืองนี้ได้เป็นหนึ่งในหลายเมืองขนาดเล็ก ที่ถูกพัฒนากลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจจากเมืองใหญ่ที่แออัดของแอฟริกาใต้และยังได้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวมาแล้วกว่า 20 ปี

ที่มา : http://earthobservatory.nasa.gov/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − one =