ภูเขาไฟซากุระจิมะ ประเทศญี่ปุ่น

World from space banner

ข้อมูลจากดาวเทียม Terra ระบบ ASTER ภาพสีผสมเท็จ บันทึกภาพเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra ระบบ ASTER ภาพสีผสมเท็จ บันทึกภาพเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556

ข้อมูลจากดาวเทียม Terra ระบบ ASTER ภาพสีผสมเท็จ บันทึกภาพเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 แสดงให้เห็นถึงเถ้าถ่านจากภูเขาไฟซากุระจิมะตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นที่กำลังแผ่ปกคลุมอ่าวคาโงะชิมะปรากฏเป็นกลุ่มควันสีเทา ส่วนบริเวณที่เป็นเมืองปรากฏเป็นสีเทา พืชพรรณต่างปรากฏเป็นสีแดงและบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำปรากฏเป็นสีโทนดำ

คลิกดูภาพใหญ่ 

ที่มา : earthobservatory.nasa.gov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five − three =