ทะเลซอลตัล แหล่งน้ำท่ามกลางทะเลทรายแคลิฟอร์เนียใต้

 

World from space banner

1
2

ข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 ทั้งสองภาพด้านบน แสดงลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นด้วยภาพขาวดำและภาพสี เป็นบริเวณแหล่งน้ำกลางทะเลทรายแคลิฟอร์เนียใต้ มีพื้นที่เกษตรกรรมปรากฏให้เห็นลักษณะคล้ายตารางหมากรุก มีแนวโน้มขยายตัวออกไปในแนวเหนือ-ใต้ ข้อมูลจากดาวเทียมทั้งสองภาพด้านบนบันทึกภาพเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2556 จากดาวเทียม Landsat 8 เป็นดาวเทียมภายใต้โครงการ Landsat Data Continuity Mission (LDCM) ด้วยระบบ Thermal Infrared Sensor (TIRS) หรือช่วงคลื่นความร้อน  โดยบริเวณพื้นที่ที่มีความเย็นจะมีปรากฏเป็นสีโทนเข้ม ส่วนบริเวณพื้นที่ที่มีความอบอุ่นจะมีโทนสีสว่าง

Dennis Reuter นักวิทยาศาสตร์พัฒนาระบบ TIRS จากศูนย์การบินอวกาศ Goddard Space ของ NASA กล่าวว่า พลังงานความร้อนที่ปล่อยออกมาจากพื้นผิวโลก, แหล่งน้ำและพืชพรรณ จะกระตุ้นอิเล็กตรอนและการแผ่รังสีของวัตถุดำ ซึ่งเซนเซอร์ตรวจจับความร้อนในดาวเทียม Landsat 8 สามารถตรวจจับและวัดความแรงของสัญญาณทั้ง 2 ช่วงคลื่นที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิบนพื้นผิว

หลักการนี้จะเหมือนกับสิ่งที่คุณเคยได้เห็นในรายการโทรทัศน์ประเภทอาชญากรรม ที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อตำรวจติดตามผู้ต้องสงสัยที่เคลื่อนที่จากภายในอาคาร จะตรวจจับจากอุณหภูมิภายในร่างกายของผู้ต้องสงสัยด้วยภาพความร้อน ในโครงการ LDCM และดาวเทียม Landsat ดวงอื่นๆตรงที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มักจะใช้ช่วงคลื่นความร้อนตรวจจับเฉพาะพื้นที่น้ำเท่านั้น

จุดมืดในภาพจากดาวเทียม Landsat 8 มีความหมายคือบริเวณพื้นนั้นมีความเย็นหรือความชื่น จะสามารถช่วยให้ผู้ที่จัดการน้ำตรวจสอบหาพื่นที่ที่สามารถใช้ให้เป็นพื้นที่เพื่อการชลประทาน จากภาพพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีดำจึงเป็นพื้นที่ด้านเกษตรกรรมที่พืชช่วยดูดซึมและพืชสูญเสียน้ำออกมา กระบวนการนี้เรียกว่า “การคายน้ำ” เมื่อพืชคายน้ำออกมาก็จะเกิดการระเหยกลายเป็นไอ ดังนั้นการระเหยของน้ำจากพืชและดิน ทำให้พื้นที่ในเขตชลประทานมีอุณหภูมิลดลง เหมือนกับที่ Reuter บันทึกไว้ว่า “เรากำลังใช้อุณหภูมิของพืชเป็นตัวแทนการวัดเพื่อจัดพื้นที่การชลประทานที่เกิดขึ้น”

LDCM เป็นยานอวกาศใหม่ล่าสุดในตระกูลดาวเทียม Landsat ซึ่งถูกปล่อยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เมื่อการวัดขนาดวงโคจรและการเช็คระยะของ LDCM เสร็จสิ้นจบลง ดาวเทียมจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Landsat 8 และถูกส่งมอบให้อยู่ในการควบคุมขององค์กร U.S. Geological Survey ต่อไป

ที่มา : http://earthobservatory.nasa.gov