ควันไฟปกคลุมประเทศสิงคโปร์

World from space banner

ข้อมูลจากดาวเทียม Terra MODIS บันทึกภาพวันที่ 19 มิถุนายน 2556

indonesia_amo_2013170ข้อมูลจากดาวเทียม Aqua MODIS บันทึกภาพวันที่ 19 มิถุนายน 2556

[pageview url=”http://igkd.gistda.or.th/wp-content/plugins/beforeafter/smoke.html”]
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ดาวเทียม Terra และ Aqua ของ NASA ได้บันทึกภาพควันไฟจากไฟป่าที่กำลังเกิดขึ้นบนหมู่เกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย จากภาพจะเห็นว่ากลุ่มควันดังกล่าวกำลังถูกพัดไปยังทิศตะวันออกหรือบริเวณทางตอนใต้ของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ทำให้เกิดหมอกควันหนาปกคลุมเหนือน่านฟ้าและทำให้เกิดมลพิษในอากาศ โดยค่าดัชนีมาตราฐานมลภาวะวัดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา มีค่าสูงถึง 371 ซึ่งเป็นค่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งมีค่า 226 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพได้กล่าวว่าค่าดัชนีมาตราฐานมลภาวะตั้งแต่ 300 ขึ้นไปจะเป็นอัตรายต่อมนุษย์

ข้อมูลจากดาวเทียมทั้ง 2 ภาพบันทึกด้วยระบบ MODIS ซึ่งบันทึกภาพทั่วโลกทุกๆ 1-2 วัน แสดงให้เห็นถึงกลุ่มควันไฟที่กำลัง ถูกพัดไปทางทิศตะวันออก ภาพบนบันทึกเมื่อเวลา 3:30 ตามเวลาสากลหรือ 11.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศ ส่วนภาพล่างเป็นพื้นที่เดียวกันในช่วงเวลา 6.30 ตามเวลาสากลหรือ 14.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น

ภาพจากมติชนออนไลน์

แม้ว่าจะมีกฏหมายห้ามไม่ให้เกษตรกรบนเกาะสุมาตราเผาป่าเพื่อเตรียมดินสำหรับการเพาะปลูกแต่เกษตรกรก็ยังคงทำอยู่ โดยสำนักข่าวบีบีซีได้รายงานว่านายกรัฐมนตรี Lee Hsien Loong ของสิงคโปร์ได้ออกมาเตือนว่า หมอกควันจะปกคลุมเป็นเวลาหลายสัปดาห์และจะยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูแล้ง