พายุไต้ฝุ่น “เซาเดโลร์” มุ่งหน้าโจมตีเกาะไต้หวัน

World from space banner

soudelor_amo_2015219
ภาพถ่ายจากดาวเทียม MODIS/Aqua บันทึกภาพวันที่ 7 สิงหาคม 2558 Image credit : NASA (คลิกดูภาพใหญ่)

หลังจากที่พายุไต้ฝุ่น “เซาเดโลร์” ได้ก่อตัวขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา และได้พัฒนาความรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงระดับ 5 และเป็นไต้ฝุ่นลูกที่ 6 ในปี 2558 นี้ แต่ปัจจุบันพายุได้อ่อนตัวลงมาเป็นระดับที่ 3 นักอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันจะต้องเผชิญกับลมที่มีความแรงถึง 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและปริมาณฝนจำนวนมาก ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและดินถล่มได้

ภาพถ่ายจากดาวเทียม MODIS/Aqua ของนาซ่าได้บันทึกภาพนี้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ทำให้เห็นถึงความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นเซาเดโลร์ที่กำลังเข้าโจมตีเกาะไต้หวัน โดยนาย Bob Henson นักอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวว่าเกาะไต้หวันไม่สามารถที่จะรับมือกับพายุลูกนี้ได้โดยพายุลูกนี้อาจจะทำความเสียหายอย่างหนักให้กับไต้หวันได้ ซึ่งจากสถิติในปี 2009 พายุไต้ฝุ่น Morakot ที่รุนแรงแต่เคลื่อนตัวช้าเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 450 คน

โดยในครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เครื่องตรวจวัด International Space Station-Rapid Scatterometer (ISS-RapidScat) ที่เพิ่งจะติดตั้งบนสถานีอวกาศนานาชาติเมื่อเดือนกันยายน 2557 เพื่อตรวจวัดความเร็วและทิศทางของลมเหนือมหาสมุทร ทำให้ได้ผลลัพท์ที่มีประโยชน์และเป็นข้อมูลที่สำคัญดังแผนที่ภาพด้านล่าง ซึ่งตรวจวัดไต้ฝุ่นเซาเดโลร์เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 โดยทิศทางของลูกศรแสดงให้เห็นถึงทิศทางของลมและโทนสีแสดงถึงความเร็วลมโดยยิ่งโทนสีสว่างหมายถึงลมที่มีความเร็วมากขึ้น ขณะที่ความเร็วลมสูงสุดที่ตรวจวัดได้มีความเร็วมากถึง 290 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันได้ความเร็วลงมาเหลือ 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

soudelor_rsc_201527
แผนที่ข้อมูลความเร็วและทิศทางของลมของไต้ฝุ่นเซาเดโลร์ Image credit : NASA

การตรวจวัดความเร็วและทิศทางของลมของ RapidScat ตรวจวัดโดยอาศัยการส่งคลื่นไมโครเวฟไปตกกระทบกับผิวน้ำมหาสมุทรและสะท้อนคลื่นกลับมายังอุปกรณ์ตรวจวัด ด้วยลักษณะของกระแสลมที่แตกต่างกันส่งผลให้ผิวน้ำแต่ต่างกันไปด้วย โดยบริเวณผิวน้ำที่ไม่ราบเรียบจะสามารถสะท้อนคลื่นกลับไปยังอุปกรณ์ตรวจวัดได้ดีมากกว่าบริเวณผิวน้ำที่เรียบ ด้วยเหตุนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถนำมาวิเคราะห์หาข้อมูลความความเร็วลมได้ เช่นเดียวกับทิศทางลมที่ต้องอาศัยข้อมูลตำแหน่งของคลื่นที่ได้จากการสะท้อนกลับของคลื่นไมโครเวฟ ประกอบกับธรรมชาติของลมที่เมื่อความสูงมากขึ้นลมก็จะยิ่งอ่อนกำลังลง และที่ความสูงประมาณ 500 – 1,000 เมตรลมจะไม่ผลอะไรกับลักษณะของคลื่นหรือผิวน้ำมหาสมุทร

soudelor_hmw_2015218
ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 บันทึกภาพในช่วงวันที่ 5-6 สิงหาคม 2558 Image credit : Japan Meteorological Agency

ภาพเคลื่อนไวด้านบนคือภาพจากดาวเทียม Himawari-8 ของ องค์การอุตุนิยมวิทยาแห่งญี่ปุ่น แสดงให้เห็นถึงไต้ฝุ่นเซาเดโลร์ที่กำลังเคลื่อนที่ซึ่งบันทึกภาพเมื่อวันที่ 5 – 6 สิงหาคม ซึ่งภาพเคลื่อนไหวนี้ได้มาจากการที่ดาวเทียมถ่ายภาพทุกๆ 30 นาทีต่อเนื่องกันเป็นเวลาเกือบ 21 ชั่วโมงด้วยเซนเซอร์ของดาวเทียม  Himawari-8 ซึ่งเป็นดาวอุตุนิยมวิทยาแบบค้างฟ้า (geostationary satellite) ที่ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อเดือนตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

ที่มา : http://earthobservatory.nasa.gov/

แปลโดย  จักรพงษ์ ทะวะละ

This article is aimed to education only.