การสร้างกราฟ (Graphs) ใน ArcMap

การสร้างกราฟบนโปรแกรม ArcMap ไม่ใช่เรื่องยาก ขอให้มี Shapefile หรือ Table ก็สามารถที่จะสร้างกราฟได้ที่คำสั่ง View –> Graphs –> Create Graph… ซึ่งก็จะสามารถเลือกรูปแบบกราฟ การกำหนดค่าการนำเสนอแกน X และ แกน Y เหมือนที่ทำในโปรแกรม Excel ก็จะได้กราฟแสดงขึ้นมาตามต้องการ แต่บางครั้งข้อมูล Shapefile ที่มี ก็ไม่ได้เอื้ออำนวยให้สามารถจะนำเสนอกราฟตามที่ต้องการได้ ซึ่งจะต้องทำการจัดเตรียมข้อมูล Shapefile ให้เสร็จเรียบร้อยตามสิ่งที่จะนำเสนอก่อน …