รายการ แก๊งซ่าท้าสำรวจ

คำนิยามเดอะแก๊ง : แก๊งบ้าๆ ที่จะพาเพื่อนๆ ออกไปสำรวจโลกกว้าง ด้วยมุมมองที่แตกต่าง จากดาวเทียมไทยโชต

จุดมุ่งหมายของเดอะแก๊ง : เพื่อจะเปิดโลกทัศน์ให้กับทุกคน ในการสำรวจสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ด้วยมุมมองที่แปลกและแตกต่างไปจากอดีต ผ่านข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต ผ่านการนำเสนอแบบสนุกสนานและมีหลักการในสไตล์บ้าๆของชาวแก๊งซ่าท้าสำรวจ


ผลงานแก๊งซ่า

ตอนที่ 1 แก๊งซ่าฯตะลุย บางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

ตอนที่ 2 แก๊งซ่าฯตะลุย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตอนที่ 3 แก๊งซ่าฯตะลุย จังหวัดสุพรรณบุรี

ตอนที่ 4 แก๊งซ่าฯตะลุย จังหวัดกาญจนบุรี

ตอนที่ 5 แก๊งซ่าฯตะลุย จังหวัดสมุทรสงคราม

ตอนที่ 6 แก๊งซ่าฯตะลุย จังหวัดนครนายก

ตอนที่ 7  แก๊งซ่าฯตะลุย จังหวัดจันทบุรี


ผลงานชาวแก๊งที่ผ่านมา

แก๊งซ่าท้าสำรวจ ตอนที่ 1 บุก! เมืองโบราณดงละคร

แก๊งซ่าท้าสำรวจ ตอนที่ 2 เขาอีโต้

แก๊งซ่าท้าสำรวจ ตอนที่ 3 การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

แก๊งซ่าท้าสำรวจ ตอนที่ 4 ปริศนาจากอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN