เด็กไทยเจ๋งคว้ารางวัลประกวดภาพวาดระดับนานาชาติหัวข้อ “United Through Space”

เมื่อวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองเบงกาลุรุ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ในการประชุม Asia-Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF-24) ได้มีการประกาศผลการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี หัวข้อ “United Through Space” ปรากฏว่าภาพวาดที่ได้รับรางวัล Best Poster Award เป็นผลงานของ เด็กหญิงนภัทร แตงสี อายุ 9 ปี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  1 ใน 3 ภาพวาดตัวแทนจากประเทศไทย ที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ดำเนินการคัดเลือกส่งเข้าร่วมประกวด

Best Poster Award
Best Poster Award ผลงานของเด็กหญิงนภัทร แตงสี

 

ผลการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน APRSAF-24 POSTER CONTEST
“UNITED THROUGH SPACE”

 1. รางวัล Best Poster Award
  Napat Tangsri (Thailand)
  เด็กหญิงนภัทร แตงสี อายุ 9 ปี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
 2. รางวัล Special Poster Award
  Sezin Dinler (Turkey)
 3. รางวัล Special Poster Award
  Emerson Tze Wei Chong (Malaysia)
 4. รางวัล ISRO Award
  Charlene Josephine (Indonesia)
 5. รางวัล JAXA Award
  Yu Qi Chew (Malaysia)

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN