GISTDA Space Camp ครั้งที่ 6 ค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ

เตรียมความพร้อมมุ่งสู่ห้วงอวกาศ
ภายใน GISTDA Space Camp ครั้งที่ 6 ค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศแบบจัดเต็มถึง 3 ครั้งในเดือนสิงหาคม 2565 นี้ !! 🪐🛰🚀
GISTDA ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคฯ จัดค่ายอวกาศให้กับเยาวชนทั่วประเทศ สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ดังนี้
⭐️ครั้งที่ 1 วันที่ 6-7 ส.ค. 65 ภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
⭐️ครั้งที่ 2 วันที่ 20-21 ส.ค.65 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
⭐️ครั้งที่ 3 วันที่ 26-30 ส.ค. 65 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา จ. ชลบุรี

พิเศษสุด! พบกับตัวแทนจาก NASA SPACE CAMP และโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้านอวกาศระดับชาติและนานาชาติกับ GISTDA ต่อไปอีกด้วย
รับสมัคร วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2565 จำนวนจำกัด !
ผ่านทาง E-mail :spaceinspirium@gistda.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : Space Inspirium
website : learn.gistda.or.th
Tel: 033-048091ต่อ110,111 / 0823453491(พี่ส้ม)

เพิ่มเติม + ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร shorturl.at/iktBW

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN