ข่าวสาร

ตำแหน่งของดาวเทียมรอบโลก

แอปพลิเคชั่น Google Earth ที่พัฒนาโดย Analytic Gra ...

อันตราย 5 ประการในการท่องอวกาศของมนุษย์

ในการท่องอวกาศของมนุษย์สู่ดาวอังคาร สิ่งที่เห็นได้ ...

ปล่อยตัวยานขนส่งอวกาศญี่ปุ่นสู่สถานีอวกาศ

ยานขนส่งอวกาศอัตโนมัติของญี่ปุ่นได้ถูกปล่อยตัวไปสู ...

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN