เนินทรายฝั่งทะเล จังหวัดชุมพร

TH_Dune of Bang Boet

บางเบิดเป็นชื่อหมู่บ้านตั้งอยู่ใต้สุดด้านฝั่งทะเลอ่าวไทยของ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ บริเวณชายหาดจะมีเขาหินปูนโดดเด่นอยู่ที่เรียกว่า เขาเบิด ทิศใต้ของบ้านบางเบิดต่อกับ อ.ปะทิว จ.ชุมพร ระหว่างเขาเปิดในเขต จ.ประจวบคีรีขันธ์กับเขาถ้ำธง ในเขต จ.ชุมพร ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นหาดทรายบริเวณชายหาดมีแร่หนักพวกอิลเมไนต์สะสมอยู่มาก เคยมีการเปิดทำเหมืองมาก่อน ถัดจากชายหาดขึ้นมาเป็นเนินทรายยาวนานไปกับชาดหาดไป จึงให้ชื่อว่า “เนินทรายบางชนิด ”

002

004

ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินทรายอยู่บนชายหาด มีพื้นที่ด้านในเป็นที่ลุ่มชื้นแฉะ (marsh) แต่เดิมบริเวณนี้เป็นอ่าว หลังจากนั้นมีสันทรายซึ่งเกิดจากการกระทำของคลื่นปิดปากอ่าว ทำให้ด้านหลังของสันทรายกลายเป็นที่ลุ่มน้ำขัง บริเวณสันทรายเป็นชายหาด จากนั้นลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็จะพัดเอาทรายจากชายหาดขึ้นไปกองเป็นเนินทรายอยู่บนหาด เม็ดทรายที่อยู่บนเนินทรายมีขนาดละเอียดกว่าเม็ดทรายบริเวณชายหาด เนินทรายเป็นเนินยาวติดต่อกัน มีทั้งที่เป็นรูปโค้งและรูปแฉก ลักษณะภูมิประเทศสูงๆ ต่ำๆ สูงจากระดับน้ำทะเล 10 ถึง 20 เมตร บางแห่งมีพืชปกคลุม

ธรณีสัณฐานของฝั่งทะเลบางเบิดประกอบด้วยหากทรายเป็นแนวยาวอยู่ติดทะเล ถัดจากหาดทรายขึ้นมาเป็นเนินทรายลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เป็นสันยาวเห็นอยู่ 3 แนว ระหว่างเนินทรายบางแห่ง เป็นที่ลุ่มน้ำขัง เนินทรายบริเวณนี้สามารถเห็นได้ในภาพจากดาวเทียมเป็นตัวอย่างลักษณะธรณีสัณฐานที่เกิดจากการทำงานของลมที่ชัดเจน เป็นหนึ่งในจำนวนไม่กี่แห่งในประเทศไทย

จาก ธรณีสัณฐานประเทศไทยจากห้วงอวกาศ (หน้าที่ 226)
รวบรวมเนื้อหาโดย วิศรุตต์ ขวัญสิริดำรง

MAP_Changwat Chumphon

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN