บทความ

บทความทั่วไป

จีนเริ่มใช้โดรนในการส่งอาหาร

คุณไม่จำเป็นต้องรอโดรนส่งอาหาร ถ้าคุณอยู่ในย่านในเมืองของประเทศจีน บริการส่งอาหารออนไลน์ของยักษ์ใหญ่ ...
อ่านเพิ่มเติม

12 ประโยชน์ของโดรน

1.ช่วยชีวิต โดรนช่วยสำรวจความเสียหาย ระบุตำแหน่งผู้บาดเจ็บหรือผู้สูญหาย และ ประเมินความเสี่ยงในสถานก ...
อ่านเพิ่มเติม

กองทัพเรือออกแบบโดรนที่สามารถทำงานได้ทั้ง ทางอากาศและทางน้ำ

 โดรนเป็ดตัวต้นแบบรุ่นล่าสุดของกองทัพเรือ(เครดิต:ศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยของนาวิกโยธินสหรัฐ) กองทัพเร ...
อ่านเพิ่มเติม

โดรนทำงานอย่างไรและอะไรคือโดรนเทคโนโลยี

บทความนี้จะให้คำตอบให้เข้าใจง่ายๆว่าอะไรคือโดรนและโดรนทำงานอย่างไร โดรเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื ...
อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

บทความนักวิชาการ

3D สร้างจากรูปภาพได้อย่างไร ? (ตอนที่ 3: การถ่ายภาพ)

กระบวนการแรกของการสร้าง 3D จากรูปภาพ คือ การถ่ายภาพ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ คือ กล้อง Digital และอาจจะมีอุป ...
อ่านเพิ่มเติม

การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing : RS)

การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing : RS) 1. พื้นฐานการรับรู้จากระยะไกล ความหมายของการรับรู้ระยะไกล ...
อ่านเพิ่มเติม

การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม

ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง เริ่มแรกเป็นการใช้แปลตีความด้วยสายตาข ...
อ่านเพิ่มเติม

พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม-วัตถุเป้าหมาย

ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายเรดาร์แล้วนอกจากพารามิเตอร์ของระบบแล้ว พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมมีความจำเป็นอย ...
อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ความรู้ภูมิสาสนเทศ

ความผิดพลาดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Error in GIS)

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนในกระบวนการสร้างและใช้ข้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ : ฟังก์ชันของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาตั้งแต่ระดับง่ายไปถึงยาก ซึ่งโดยทั่วไปเป็นการแสดงผลระหว่ ...
อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ : ลักษณะทั่วไปของข้อมูลเชิงพื้นที่

การประกอบแบบจำลองเชิงพื้นที่ เป็นการสร้างสิ่งที่ใช้เป็นตัวแทนปรากฏการณ์ที่เราสนใจ ซึ่งวิธีการที่จะช่ ...
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูล (Data) : กิจกรรมที่นำไปสู่ความเป็นมาตรฐาน (Standardization activities)

1. ความพยายามในการพัฒนามาตรฐาน (Standardization efforts) ในขณะที่แหล่งที่มาและปริมาณของข้อมูลเชิงตัว ...
อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้