บทความ

บทความทั่วไป

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

ทะเลสาบ หรือบางทีเรียกว่า ...
Read More

หมู่เกาะอาดัง-ราวี จังหวัดสตูล

หมู่เกาะอาดัง-ราวี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานธรณีสตูลด้านทิศตะวันตกสุด ...
Read More

เขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบศีรีขันธ์

เขาสามร้อยยอด เป็นทิวเขาหินปูนเป็นวางตัวยาวในแนวเหนือ-ใต้ ...
Read More

พายุเฮอริเคนเออร์มา (ตอนที่ 2)

กล้องถ่ายภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความละเอียดปานกลาง (MODIS) ...
Read More

ดาวเทียมสำรวจความชื้นของดินในช่วงที่เกิดพายุเฮอร์ริเคน Harvey

ดาวเทียมสำรวจความชื้นของดินในช่วงที่เกิดพายุเฮอร์ริเคน Harvey ...
Read More

ทำภาพ 3D ไม่ง้อ Arcscene

หากใครเคยต้องการทำภาพ 3D ...
Read More

จีนเริ่มใช้โดรนในการส่งอาหาร

คุณไม่จำเป็นต้องรอโดรนส่งอาหาร ถ้าคุณอยู่ในย่านในเมืองของประเทศจีน ...
Read More

12 ประโยชน์ของโดรน

1.ช่วยชีวิต โดรนช่วยสำรวจความเสียหาย ...
Read More

กองทัพเรือออกแบบโดรนที่สามารถทำงานได้ทั้ง ทางอากาศและทางน้ำ

 โดรนเป็ดตัวต้นแบบรุ่นล่าสุดของกองทัพเรือ(เครดิต:ศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยของนาวิกโยธินสหรัฐ) กองทัพเรือแห่งสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับการพัฒนาหุ่นยนต์ใต้น้ำและหุ่นยนต์บินได้ ...
Read More
อ่านทั้งหมด

บทความนักวิชาการ

เปิดตัว Google Earth Pro 7.3.

เมื่อคืนนี้ Google ...
Read More
อ่านทั้งหมด

ความรู้ภูมิสาสนเทศ

ความผิดพลาดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Error in GIS)

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนในกระบวนการสร้างและใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ ...
Read More

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ : ฟังก์ชันของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาตั้งแต่ระดับง่ายไปถึงยาก ซึ่งโดยทั่วไปเป็นการแสดงผลระหว่างความสัมพันธ์ของTopology ...
Read More

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ : ลักษณะทั่วไปของข้อมูลเชิงพื้นที่

การประกอบแบบจำลองเชิงพื้นที่ เป็นการสร้างสิ่งที่ใช้เป็นตัวแทนปรากฏการณ์ที่เราสนใจ ...
Read More

ข้อมูล (Data) : การดำเนินการพัฒนามาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

กระบวนการพัฒนามาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ ...
Read More

ข้อมูล (Data) : มาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานอื่นอย่างไรบ้าง?

มาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์ไม่ใช่เป็นมาตรฐานเพียงอย่างเดียวที่มีอยู่และสำเร็จในตัว หรืออีกนัยหนึ่งเราสามารถพูดได้ว่า ...
Read More

ข้อมูล (Data) : มาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คืออะไร? (What is GIS standard?)

มาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง ...
Read More

ข้อมูล (Data) : หลักการหรือแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐาน (The concept of standard)

วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอว่ามาตรฐานและกรรมวิธีการเข้าสู่มาตรฐานนั้นมีอะไรได้รับการพัฒนาขึ้นมาบ้าง และทำไมมาตรฐานและกระบวนการเหล่านี้จึงมีความสำคัญในการพัฒนาและปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ...
Read More

ข้อมูล (Data) : มาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS standards)

การตระหนักถึงเรื่องมาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เกิดจากแนวโน้มการเบนทิศทางเข้ามาร่วมกันของเทคโนโลยี ...
Read More
อ่านทั้งหมด

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN