ข่าวสาร

นักสื่อสารอวกาศ (Space Volunteer)

ตามคำเรียกร้อง มาแว้ววววววววววววววสำหรับท่านที่พลาดโอกาส ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรา🤝กิจกรรมจิตอาสานักสื่อสารอวกาศ🤝🚀เรียนรู้ก่อนใคร เข้าใจลึกซื้ง สิทธิประโยชน์มากมาย🚀🎉ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาขอให้คุณมีความพร้อมเรียนรู้เรื่องราวพร้อมที่จะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา GISTDA🎈พร้อมสนับสนุนเพียงกรอบแบบฟอร์ม แสดงความสนใจเข้าร่วมโครงการ ผ่านลิ้งค์เท่านั้น💫รอการติดต่อกลับ นะคะ💫https://forms.gle/HG5XaTxGKVB8unCd9 เอกสารแนบ : เอกสารแนบ-1-Space-Volunteerเอกสารแนบ-2-รายชื่อสมาชิกจิตอาสา ...
อ่านเพิ่มเติม

GISTDA Space Camp ครั้งที่ 6 ค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ

เตรียมความพร้อมมุ่งสู่ห้วงอวกาศภายใน GISTDA Space Camp ครั้งที่ 6 ค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศแบบจัดเต็มถึง 3 ครั้งในเดือนสิงหาคม 2565 นี้ !! 🪐🛰🚀GISTDA ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคฯ จัดค่ายอวกาศให้กับเยาวชนทั่วประเทศ สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ดังนี้⭐️ครั้งที่ 1 วันที่ 6-7 ส.ค. 65 ภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่⭐️ครั้งที่ 2 วันที่ 20-21 ส.ค.65 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา⭐️ครั้งที่ 3 วันที่ 26-30 ส.ค. 65 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา จ. ชลบุรี พิเศษสุด! พบกับตัวแทนจาก NASA SPACE ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ (APRSAF Poster Contest 2022)

เปิดรับสมัครแล้ว!!! APRSAF Poster Contest 2022กิจกรรมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเด็กไทย อายุ 8-11 ปี ส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับนานาชาติ APRSAF-28 หัวข้อสำหรับปีนี้ "Save Our Home The Earth" เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่shorturl.at/rFNP0 ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการประกวดออกแบบโลโก้ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

จัดโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 1. หลักการและเหตุผล ตามที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 20 แห่งทั่วประเทศ โดยมีชื่อว่า ศูนย์เรียนรู้ภูมิสารสารสนเทศชุมชน (GLC : Geo-informatics Learning Center) เพื่อมุ่งหวังให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมากขึ้น ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ให้ความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับผู้เข้าใช้บริการ มากกว่า 200,000 คนต่อปี อีกทั้ง ยังเป็นเครือข่ายที่สำคัญของ สทอภ. ที่เชื่อมและเข้าถึงชุมชนได้อย่างใกล้ชิด ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและนโยบายของสำนักงานฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนของประเทศด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และขับเคลื่อนภารกิจด้านอวกาศ จึงปรับเปลี่ยนชื่อจาก ศูนย์เรียนรู้ภูมิสารสารสนเทศชุมชน (GLC : Geo-informatics Learning Center) เป็น ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (SGLC : Space and ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ “I am an ASTRONAUT”

กิจกรรมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ช่องทางติดต่อและติดตามข่าวสาร www.facebook.com/Gistda4Youthโทรศัพท์ : 033 048 091 ต่อ 110,111 www.nsm.or.thโทรศัพท์ : 0 2577 9999 ต่อ 1411 - 1416 ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ “PEACE IN SPACE”

กิจกรรมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจ กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด 1. วาดภาพบนกระดาษขนาด A2 (420×594 ม.ม.) 2. องค์ประกอบในภาพจะต้องแสดงถึงความคิดและจินตนาการโดยสื่อถึง หัวข้อ “Peace in Space” 3. ช่วงอายุระหว่าง 8 – 11 ปี นับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2552 - วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 4. ไม่จำกัดเทคนิคในการวาดภาพ และประเภทของสี แต่ห้ามใช้รูปถ่าย 5. ห้ามมี Logo หน่วยงาน รูปธงชาติของประเทศไทย และประเทศอื่นๆ บนภาพวาด 6. ห้ามขีดเขียนตัวหนังสือใดๆ ลงบนภาพ 7. จำกัดการส่งผลงาน 1 ภาพ ...
อ่านเพิ่มเติม

มาอวดผลงานให้ UN ตะลึงกันดีกว่า!!!

Space Generation Advisory Council (SGAC) และ จิสด้าชวนทุกหน่วยงานในประเทศไทยจัดกิจกรรมด้านอวกาศและดาราศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 4-10 ตุลาคม 2562 ไม่ว่าจะเป็นการประกวด การแข่งขัน การประชุม การสัมมนา การเสวนา การบรรยาย หรือการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ส่งผลงานการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ที่ https://www.worldspaceweek.org/มาร่วมสร้างผลงานด้านอวกาศและดาราศาสตร์ของประเทศไทยให้ดังไกลถึง UN อย่าลืม!! ส่งผลงานกิจกรรมด้านอวกาศฯ ที่จัดในช่วงวันที่ 4 - 10 ตุลาคม 2562 เท่านั้น ...
อ่านเพิ่มเติม

เชิญชวนร่วมงาน The Space Generation Advisory Council (SGAC)

จิสด้า เชิญชวนผู้สนใจอายุไม่เกิน 35 ปี เข้าร่วมงานThe Space Generation Advisory Council (SGAC)ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น สมัครออนไลน์+ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วที่https://spacegeneration.org/ap-sgw-2019หมดเขต 15 กันยายน 2562 ...
อ่านเพิ่มเติม

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN