โรงเรียนสระแก้ว เตรียมพร้อม คุณครู สู่การเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21

  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนสระะแก้ว จ.สระแก้ว หนึ่งในโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเครื่องบังคับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ให้กับคณะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนยุคใหม่ ที่เน้นเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ อีกทั้งสามารถคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรมได้ ซึ่งโดรนเป็นเครื่องมือที่ได้รับความสนใจในกลุ่มเยาวชน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยขน์ทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี การฝึกอบรมในวันนี้ได้มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานพื้นฐานของโดรนให้กับคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้อย่างปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งในต่างประเทศก็ได้มีการนำโดรนมาประยุกต์ใช้ในทุกสาขาวิชาไม่ใช่เพียงเพื่อการถ่ายภาพมุมสูงเท่านั้น คุณครู ชัญญานุช  คงเมือง  ครูชำนาญการพิเศษ …

“เด็กไทย” หอวัง สอนเด็กมาเล บินโดรน

คณะนักเรียนและอาจารย์จาก ชมรม Drone Production โรงเรียนหอวัง หนึ่งในโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School ได้แสดงความสามารถในฐานะเด็กไทยคนเก่ง โดยเป็นวิทยากรสอนในเรื่องของการบินโดรน และ การเขียนโปรแกรมควบคุมโดรน ให้กับน้องๆจากโรงเรียน SM Sains Kepala Batas School หนึ่งใน 11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 4-7 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา คุณครูปิตุพงศ์ ฤทธิ์หมุน ครูผู้ควบคุมและครูประจำชมรม …

การอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับและการทำแผนที่ภูมิสารสนเทศ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จ.นครพนม

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จัดอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับและการทำแผนที่ภูมิสารสนเทศ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจในการใช้อากาศยานไร้คนขับโดย มี ดร.ศุภกร ศรเพชร ผู้ช่วยผอ.ฝ่ายกิจการพิเศษเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม การอบรมในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและเยาวชนในพื้นที่ จ.นครพนม เกิดความรู้ความเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อากาศยานไร้คนขับและการทำแผนที่แบบภูมิสารสนเทศ ด้วยการเรียนรู้อย่าง STEM ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและสังคม โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครพนมเข้าร่วมจำนวนกว่า 50 คน กิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 3 ฐานการเรียนรู้ได้แก่ 1.ฐานการฝึกบินด้วยโปรแกรมจำลองบินและการเรียนรู้ส่วนประกอบของอากาศยานไร้คนขับ 2.ฐานการสาธิตปฎิบัติงานด้วยอากาศยานไร้คนขับในรุ่นต่างๆ …

สำรวจป่าชุมชนด้วยโดรน ผลงานจากเชียงยืนพิทยาคม จ.มหาสารคาม

“ผลลัพท์จากโครงการที่เราคาดหวัง คือ การใช้ป่าเครื่องมือเสริมสร้างความมีจิตอาสา ปลูกจิตสำนึกทำให้เด็กๆ รักชุมชน เกิดความรักในภูมิปัญญาท้องถิ่น” เป็นคำพูดที่ทำให้เข้าใจถึงหัวใจของความเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยม ของคุณครูเพ็ญศรี ใจกล้า โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม ผู้บุกเบิกโครงการสำรวจป่าชุมชนโคกหนองคอง จ.มหาสารคาม มาแล้วหลายรุ่น จนทุกวันนี้เริ่มเห็นผลลัพท์ของโครงการที่เป็นรูปธรรมในแววตาของนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์จากโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ครูเพ็ญศรีได้เล่าให้ทีมงานฟังถึงกระบวนการที่ได้มอบหมายให้นักเรียนลงพื้นที่เก็บข้อมูลต้นไม้ของป่าชุมชนที่กว้างใหญ่แห่งนี้ที่มีพื้นที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตรหรือเทียบเท่าประมาณ 280 สนามฟุตบอลขนาดมาตราฐาน ว่า “การลงพื้นที่ของเด็กๆจะแบ่งกันทำงานเป็นกลุ่ม เก็บข้อมูล ชื่อ ชนิด ความสูงและตำแหน่งของต้นไม้ ตามเทคนิคที่ได้มีผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดไว้ให้ พร้อมทั้งระหว่างการเก็บข้อมูลก็มีเรื่องเล่าจากปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยิ่งทำให้การเดินป่าของเด็กมีความสนุกและมีเรื่องราว ทำให้เขาเข้าใจความเป็นท้องถิ่นแห่งนี้มากยิ่งขึ้นผ่านเรื่องราวของต้นไม้และสมุนไพรท้องถิ่น” …

รวมรีวิวโดรน DJI Tello การเขียนโปรแกรมควบคุม ตอบโจทย์ STEM

เมื่อช่วงต้นปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัท Ryze Robotics บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติจีนได้จับมือกับ DJI เพื่อที่จะเปิดตัวโดรนรุ่นใหม่ในราคาย่อมเยาที่มีนามว่า Tello ซึ่งเป็นโดรนขนาดเล็ก แต่ความสามารถไม่เล็กเลย ด้วยราคาเพียง 100 ดอลลาร์ หรือประมาณ 3,300 บาท เท่านั้นเอง เหมาะสำหรับมือใหม่หัดขับแถมยังตอบโจทย์กับการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM  (https://www.ryzerobotics.com/tello) DJI TELLO มาพร้อมทั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง กล้องความละเอียด 5MP บินได้ 13 นาที ต่อการชาร์จเต็ม …

192 รูปแบบการใช้งานโดรนในอนาคต ตอนที่ 6

  หมวดที่ 22 การให้ข้อมูลที่บิดเบือนความจริง นี่เป็นพรสวรรค์ลับของ Steve Job ที่เพิ่มประสิทธิภาพให้โดรน รวมถึงความสามารถของพวกเราในการบิดเบือนความรู้สึกสัมผัสในทุกรูปแบบ 169. การลดกลิ่น – ขจัดกลิ่นที่ไม่ไม่พึงประสงค์ เช่นห้องน้ำ พื้นที่ทิ้งขยะ และฟาร์มหมู ให้มีกลิ่นที่พึงประสงค์ 170. การลดเสียงรบกวน – ขจัดเสียงคนข้างบ้านให้หมดสิ้น 171. การลดแสงที่มองเห็น – แม้กระทั่งเสื้อคลุมล่องหนของแฮรี่ พอตเตอร์ ทำขึ้นด้วยโดรน 172. โดรนเพิ่มขนาดสิ่งของ – …

192 รูปแบบการใช้งานโดรนในอนาคต ตอนที่ 5

หมวดที่ 17 ด้านสุขภาพ โดรนสำหรับมนุษย์ – นักวิจัยของศุนย์เทคโนโลยีและวิทยาศาตร์ของภาค MIT มหาวิทยาลัย Harvard ได้พัฒนาโดรนชนิดนี้ เพื่อขนส่งวัคซีนและยาสำคัญอื่น ๆ ให้ผู้ที่ต้องการ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในแต่ละพื้นที่ โดรนสำหรับการทดสอบสภาพอากาศภายในเหมืองและสถานที่อื่น ๆ โดรนตรวจร่างกาย – โดรนชนิดนี้จะเป็นโดรนขนาดจิ๋ว ใช้งานเป็นกลุ่ม ตรวจสอบรอบร่างกายของมนุษย์ โดรนตรวจสุขภาพ – จะตรวจวัดและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย โดรนเพื่อการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางกายภาพ – คอยเฝ้าสังเกตสภาพร่างกาย นำผลมาวิเคราะห์ความแข็งแรงและแนะนำวิธีการฟื้นฟูร่างกายให้สุขภาพดี โดรนเพื่อการดูแลผิวพรรณ – …

192 รูปแบบการใช้งานโดรนในอนาคต ตอนที่ 4

หมวดที่ 13 บ้านอัจฉริยะหรือบ้านพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 97. โดรนทาสีบนกำแพง 98. โดรนทำความสะอาด – สำหรับทำความสะอาดกำแพง ชั้นวางของ หรือเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ 99. โดรนตัดหญ้า 100. โดรนกวาดใบไม้ 101. โดรนรักษาความปลอดภัยบ้าน – ไม่ว่าจะเป็นภัยจากบนฟ้าหรือพื้นดิน เช่นภัยจากรนเหล่านี้จะแจ้งเตือนไปยังเจ้าของบ้าน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทันที 102. โดรนซ่อมแซ่มโดยการพิมพ์ซ่อมแซมจุดที่แตกหักแบบสามมิติ 103. โดรนรับพัสดุ – ทำหน้าที่ตรวจสอบโดรนขนส่งและคอยเตือนเวลามีพัสดุมาส่ง 104. โดรนสำหรับเปลี่ยนผ้าอ้อม …