Thailand from Thaichote

บันทึกนักสำรวจ ที่ 003 สามเหลี่ยมทองคำ

สามเหลี่ยมทองคำ หมายถึงพื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบ่อ ...

บันทึกนักสำรวจ ที่ 002 ปรับตัวเพื่ออยู่รอด

บนพื้นที่สูงในแถบบนภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยนี้ ในช่วงฤดูหนาวนอกจากอากาศจะหนาวเย็นมากกว่าบนพื้นที ...

บันทึกนักสำรวจ ที่ 001 ลักษณะภูมิประเทศภาคเหนือ

ภูมิประเทศของภาคเหนือเต็มไปด้วยขุนเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน อันเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำคลองหลายสายสำคัญ ...

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN