Thailand from Thaichote

หมู่เกาะพีพี (Phi Phi Islands)

หมู่เกาะพีพี ตั้งอยู่ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่สวยงาม ประกอบด ...

บึงกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์ (Bung Kalo)

] บึงกะโล่ เป็นธรณีสัณฐานของหนองน้ำที่เกิดหลังคันดินธรรมชาติของแม่น้ำน่าน บริเวณบึงปรากฏชัดเจนในภาพถ ...

ควันไฟปกคลุม อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

พอหมดหน้าฝนก็เข้าสู่หน้าแล้ง ยิ่งปีนี้หนาวหนักด้วย ก็ยิ่งจะส่งผลให้อากาศแห้ง บอกได้คำเดียวเลยว่าต้อง ...

เขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ (Khao Kradong)

เขากระโดง เป็นธรณีสัณฐานภูเขาไฟหินบะซอลต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ห ...

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN